شهرک یاسمین ونوش

یکی از شهرک های جنگلی منطقه ونوش می باشد با طبیعتی زیبا و فضای سبز زیبا تر و مشاعات عالی

ویدیو شهرک یاسمین 

 

 

گالری شهرک یاسمین