شهرک ارمیا ونوش

شهرکی جنگلی زیبا با مشاعات و تمامی ویلا های داخل شهرک دارای سند تفکیکی و تک برگ