شهرک امیردشت

شهرک امیردشت شاید بشه گفت یکی از لوکس ترین شهرک های ایران می باشد.

خرید ویلا در امیردشت یکی از مطمئن ترین سرمایه گذاری برای حال و آینده می باشد.

شهرک امیردشت یک شهرک جنگلی می باشد ولی دارای تقریبا ۲ هکتار مشاعات ساحلی روبروی درب ورودی شهرک می باشد.

ویدیو شهرک امیردشت