کمربندی ونوش و جاذبه های آن

کمربندی ونوش جاده ایست بسیار زیبا و به موازات جاده ساحلی قرار دارد

روستاهای بسیار زیبایی در این مسیر قرار دارند که همه آنها توریستی و اکثرا خوش نشین می باشند

برای خرید ویلا در ونوش یکی از مناطق مهم همین کمربندی ونوش می باشد.

ویدیو کمربندی ونوش بنجکول

گالری تصاویر کمربندی ونوش

ویدیو کمربندی ونوش