شهرک عروس دریا

شهرک ساحلی عروس دریا در منطقه زیبای چلک قرار دارد.
این شهرک با توجه به قرار گیری در منطقه چلک و نزدیک بودن دریا و جنگل
زیبایی آن قابل وصف نیست شهرکی ساحلی با طبیعت و فضای سبز بسیار عالی و درختان پالم  زیبا داری اسکله در بخش ساحلی دارای نگهبانی و مدیریت شهرک 

تصاویر زیبای شهرک عروس دریا

ویدیویی زیبا از شهرک ساحلی عروس دریا