شهرک ساحلی کوه نور

شهرک ساحلی کوه نور بسیار دنج و زیبا و آرام با دسترسی راحت به ساحل
دارای مشاعات برای ساکنین و تصاویر و فیلم در این صفحه تماما گویا می باشد.

ویدیو شهرک ساحلی کوه نور 

گالری شهرکی ساحلی کوه نور