All Posts in "فروش زمین در شهرک پزشکان ایزدشهر" Tag

Tag archive page

شهرک پزشکان ایزدشهر

شهرک پزشکان ایزدشهر

شهرک پزشکان ایزدشهر شهرک پزشکان ایزدشهر یکی از قدیمی ترین شهرک های ساحلی منطقه ایزدشهر می باشد.این شهرک دارای محیطی بسیار زیبا و قدمتی طولانی بوده