All Posts in "شهرک آرمانی" Tag

Tag archive page

شهرک آرمانی ونوش

شهرک آرمانی ونوش

شهرک آرمانی ونوش شهرک آرمانی در منطقه ونوش به وسعت ۱۰ هکتار واقع شده است و دارای پیست پیاده روی و دوچرخه سواری می باشد. در وسط شهرک بخشی