All Posts in "شهرک آرمانی ونوش" Tag

Tag archive page

شهرک آرمانی ونوش

شهرک آرمانی ونوش

شهرک آرمانی ونوش شهرک آرمانی در منطقه ونوش به وسعت ۱۰ هکتار واقع شده است و دارای پیست پیاده روی و دوچرخه سواری می باشد. در وسط شهرک بخشی