All Posts in "شهرک ساحلی پزشکان ایزدشهر نور" Tag

Tag archive page

شهرک ایزدشهر

شهرک ایزدشهر این شهرک ساحلی در شهر ایزدشهر واقع شده است و از شهرک های برندو قدیمی منطقه می باشد این شهرک هم دارای ویلا و بخش آپارتمان برای فروش می باشد