All Posts in "خريد ويلا در كلارآباد" Tag

Tag archive page

شهرک دامون کلارآباد

شهرک دامون یک شهرک جنگلی در منطقه کلارآباد قرار دارد.مساحت کل شهرک ۱۵۰۰۰ متر مربع می باشد که دارای ۲۴ پلاک و پلاک ها از ۴۶۰ متر تا ۷۵۰ متر و هر قطعه دارای