شهرک نارون نوشهر

شهرک جنگلی نارون Naroon  شمال در منطقه نوشهر قرار دارد.

این شهرک دارای ویوی عالی با نگهبانی و مدیریت شهرک و نگهبانی ۲۴ ساعته می باشد. تمامی قطعات دارای سند ۶ دانگ و انشعابات اختصاصی می باشند.

ویدیو شهرک نارون

تصاویر شهرک نارون