شهرک جنگلی پگاه ونوش

شهرکی بسیار زیبا ویو جنگل و دریا ساخت های عالی و همه ویلا ها دارای سند

اطلاعات بیشتر را در ویدیو زیر در مورد شهرک هم توضیح داده شده

ویدیو شهرک پگاه ونوش