شهرک ایزدشهر

این شهرک ساحلی در شهر ایزدشهر واقع شده است و از شهرک های برندو قدیمی
منطقه می باشد این شهرک هم دارای ویلا و بخش آپارتمان برای فروش می باشد در این شهرک
با توجه به تقاضای خرید مشتریان همیشه ترافیک مشتری به خاطر کیفیت شهرک می باشد. این شهرک ساحلی دارای مشاعات بسیار متنوعی نیز می باشد.

خرید ویلا شهرک ایزدشهر

ویدیو شهرک ایزدشهر

 

 

نقشه شهرک ایزدشهر